Formato bottiglie

Formato Bottiglie Litri
     
Normale 1 bott. 0.75 litri
     
Magnum 2 bott. 1.5 litri
     
Jeroboam 4 bott. 3 litri
     
Rehoboam 6 bott. 4.5 litri
     
Mathusalem 8 bott. 6 litri
     
Salmanazar 12 bott. 9 litri
     
Balthazar 16 bott. 12 litri
     
Nabuccodonosor 20 bott. 15 litri